פעילויות

ספרים לקריאה דיגיטלית באתר עברית:

17 מרס, 2020

ספרים דיגטיליים בחינם מאפליקצית עברית: 

https://www.e-vrit.co.il/Product/5433/%D7%9B%D7%97%D7%95%D7%98_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99

https://www.e-vrit.co.il/Product/7435/%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%97%D7%99%D7%9D_%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%A1%D7%AA%D7%99%D7%95

https://www.e-vrit.co.il/Product/15668/%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9_%D7%9E%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA

שלוש מחברות - סיון אופירי

"אז אני הקשבתי לאימא שלי, שגם כשלא היה להם כסף היא תמיד הייתה מטופחת; תמיד עם לק ועם אודם, ובלילות הייתה מגלגלת שיער רטוב שלה ברולים, כדי שבבוקר יהיו לה תלתלי

www.e-vrit.co.il

https://www.e-vrit.co.il/Product/16850/%D7%90%D7%99%D7%A9_%D7%94%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA